Környezettechnológia Kft. vizsgálólaboratóriuma

Üdvözöljük a Környezettechnológia Kft. Honlapján

Vizsgálólaboratórium tevékenysége:

1. Környezetanalitikai vizsgálatok (A NAH által NAH-1-1171/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium)

1.1 Környezeti minták vizsgálata:
- légszennyző pontforrásokból származó minták, munkahelyi légtérből vett minták, környezeti levegőből vett minták, talajminták, üledék/iszapminták, hulladék minták, felszín alatti vízminták, felszíni vízminták, ivóvízminták, szennyvízminták.

1.2. Környezetanalitikai mintavételek:
- légszennyző pontforrások, talaj, hulladék, üledék/iszap, felszín alatti víz, felszíni víz, ivóvíz, szennyvíz minták helyszíni mintavétele

2. Gyógyszer alapanyag, hatóanyag vizsgálatok GMP béranalitikai engedély alapján:
- béranalitikai vizsgálatok PhEur illetve egyébb gyógyszerkönyvi monográfiák alapján

3. Kereskedelmi vegyszerek vizsgálata:
- GC/MS és GC/FID összetétel és szennyezetség meghatározás, víztartalom mérése, egyéb vizsgálatok